Mäklarföretaget HusmanHagberg

Information om HusmanHagberg

Om du funderar på att sälja din bostad eller hitta en ny är mäklarföretaget HusmanHagberg något för dig. HusmanHagberg grundades 1997 och är nu en av Sveriges ledande och största fastighetsmäklare. De finns på cirka 85 kontor runt om i landet och har ungefär 350 medarbetare. HusmanHagberg förmedlar bostadsrätter, villor och fritidshus. Vad som utmärker HusmanHagberg är deras nöjda kunder och att de ofta har nya spännande bostadsområden att erbjuda. Vidare är de helt privatägda och fristående från såväl banker som försäkringsbolag.

Mångfacetterad hemsida

På HusmanHagbergs hemsida finns många tjänster. Här finns det exempelvis möjlighet att ansöka om bolånelöfte samt expressvärdera din bostad. Vid ansökning av bolånelöfte får du som köper bostad genom HusmanHagberg en extra förmånlig ränta. Erbjudandet gäller också för din eventuella medlåntagare. Bolånelöftet sker via SEB och när du ska expressvärdera din bostad på hemsidan fyller du bara i förnamn, efternamn, mobil, e-post, vilket område du bor i samt gatuadress. Snabbt därefter får du ett svar på vad din bostad är värd.

En annan bra funktion på HusmanHagbergs hemsida är Värdebevakaren. Med Värdebevakaren kan du följa hur priset på din bostad utvecklas. Det hela börjar med att en lokal mäklare värderar din bostad. Därefter får du kontinuerligt rapporter på prisutvecklingen av din bostad och de här rapporterna går att få varje eller var tredje månad. Den initiala värderingen av den lokala mäklaren är gratis och det är lätt att komma igång med Värdebevakaren.

Förutom de tidigare beskrivna tjänsterna på HusmanHagbergs hemsida finns lättillgängliga annonser på bostäder som är till salu, allt från helt nykomna så väl som sådana som varit ute ett tag. Objektbeskrivningarna av dessa annonser är tydliga med fakta om boytor, antal rum, priser samt när eventuella visningar äger rum. Vidare är det möjligt att bli kontaktad av en mäklare. Denna tjänst är snabb och enkel, du fyller bara i några kontaktuppgifter, precis som på expressvärderingstjänsten, och sedan blir du kort därefter kontaktad av en mäklare.HusmanHagberg hjälper dig med bostad

Att köpa bostad

Det första steget om du ska köpa en bostad är att söka efter en, och detta kan du göra på HusmanHagbergs hemsida och i deras bobutiker. Det går också att anlita en köparmäklare, som bevakar hela bostadsmarknaden och letar efter alternativ åt dig. Naturligtvis är dags- och lokaltidningar så väl som oberoende sidor för bostadsförmedling på nätet bra hjälpmedel i ditt sökande.
När du väl har hittat en intressant bostad är det dags för att gå på visning. Syftet med visningen är att avgöra om bostaden är rätt eller inte. HusmanHagbergs mäklare kontaktar alla intressenter efter visningen och stämmer av hur det kändes. Innan budgivning görs, ser mäklarna till att intressenterna har lånelöftena klara. Som nämnts tidigare har personer som köper bostad genom HusmanHagberg extra förmånlig ränta på bolån hos SEB. SEB ger snabbt besked om lånet blir beviljat och erbjuder även ett tillfälligt lån om du inte har sålt din gamla bostad än. Vidare, om du inte har sålt din gamla bostad än, kan du försäkra dig mot dubbla boendekostnader. Detta kan förmånligt göras via Nordic Försäkring.

Budgivningen är öppen och sker oftast muntligen via telefon. Om fler än två deltar i budgivningen får alla budgivare samtidigt noteringar, vanligtvis via e-post eller sms, med information om senaste bud. På så sätt är det lätt att snabbt kontakta mäklaren om du vill höja budet därefter. Köpare har undersökningsplikt. Detta innebär att du som köpare inte kan ställa krav på säljaren för fel som du upptäcker i efterhand. För att förhindra oväntade överraskningar, hjälper HusmanHagberg dig med lämpliga fackmän som kan genomföra besiktningen.

Skriva kontrakt

Ett köpekontrakt skrivs på efter du har bestämt dig för att köpa bostaden. Detta görs på ditt lokala kontor för HusmanHagberg. Det är möjligt för både köpare och säljare att få tillgång till kontraktet i förväg och på så sätt kan eventuella missförstånd undvikas. Om försäljningsprocessen har innehållit budgivning, får den slutlige köparen en skriftlig budhistorik med alla budgivares bud och kontaktuppgifter. Innan tillträde till bostaden fås, görs slutuppgörelsen med säljaren och din mäklare. Denna uppgörelse sker oftast på en bank och en avräkning upprättas. I denna avräkning fördelas alla kostnaderna mellan parterna. När köpet är klart återstår avgifter och skatter, exempelvis lagfartskostnad.

Om du ska sälja din bostad

När du ska sälja din bostad genom HusmanHagberg gör de först en marknadsvärdering. Därefter ringar de in den primära målgruppen och slutligen tas en försäljningsplan fram. När försäljningsplanen väl är utarbetad börjar marknadsföringen av bostaden. Detta steg är mycket viktigt eftersom sättet bostaden presenteras på lägger grunden till maximeringen av affären. I detta steg utarbetas en bostadsbeskrivning som godkänds av säljaren. Moment som fotografering av bostaden ingår också.

När marknadsföringen är färdig finns din bostad ute på marknaden och den är på så sätt tillgänglig för spekulanterna. HusmanHagberg hjälper dig så att din bostad exponeras mot rätt målgrupp i olika kanaler, så som digitala medier och printannonsering. När flera köpare har blivit intresserade erbjuds visning av bostaden. Innan visningen brukar en viss styling göras för att bostaden ska bli så tilltalande som möjligt för de tilltänkta spekulanterna. Detta moment kan göras själv eller av en homestylist.

Budgivning brukar därefter ske och oftast är det högsta budet som vinner, men säljaren bestämmer själv vem som ska få köpa bostaden. När säljaren har bestämt sig vilken köpare det blir gås överlåtelseavtal/köpeavtal, olika villkor och depositionsavtal noggrant igenom tillsammans med mäklaren. HusmanHagberg finns vid din sida hela vägen genom försäljningsprocessen.